♂ Em đáng yêu lắm, xin hãy cho em thịt đi

Em đáng yêu lắm, xin hãy cho em thịt đi

Hán Việt: Ngã ngận khả ái thỉnh cấp ngã nhục

Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Xuyên việt, Ngọt sủng, Giới giải trí, Niên thượng, Nhẹ nhàng, 1v1

Nguồn: Wiki Dịch

Tình trạng: 77 chương + 6 phiên ngoại

Edit: Aki

Đôi lời của editor: Mình sẽ cố gắng edit sát nghĩa nhất có thể, chủ yếu là sẽ lấy bản trans từ Wiki Dịch, chỗ nào khó hiểu quá sẽ đối chiếu với raw. Độ chính xác không đảm bảo 100%. Nếu thấy có chỗ nào chưa đúng hãy góp ý với mình ở comment, nếu không thích hãy bấm “X” ^^

Văn án

_____

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77


Phiên ngoại 01-03

Phiên ngoại 04-06

Toàn văn hoàn