[Võng du] Sư phụ, ngươi cưới ta nha – Chương 6

☆、Chương 6

(Chị ấy troll mình -.-)

=0=

Bạn của ta nói với ta, có chút lẫn lộn tên thật cùng với tên trong game, cho nên ta muốn thống kê lại một chút…..

Tên trong game______Tên thật

Quả Táo Lớn______Bạch Mộc Vũ

Mặc Ly Thương_____Lâm Mặc Trạch

Vương Gia Lang Thang_____Ân Diệp

A Thấm_____Lưu Thấm

Quái A Di_____Lâm Ngưng

Cô Đăng Tịch Liêu_____Mạnh Nhiên

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s