[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – Văn án

Nhìn người dưới thân, cái lưng đến là trắng, ông chủ vỗ vỗ đầu y, nói: “Tôi tên là Tống Kì, nhớ rõ lấy. Lần sau còn ở trong quán rượu của tôi lừa người, sẽ làm chết cậu.”

Triệu Lăng phi một tiếng: “Anh cái đồ biến thái này, tôi nhớ rồi!”

Một câu giới thiệu vắn tắt: Lưu manh thụ mỗi ngày đều quấn lấy G bar, ông chủ công mỗi ngày tàn bạo tha hắn về H, sau đó đánh đánh, thế là HE.

Lôi Cường x Giả Điểm Hồng Xoa đi.

(Hắc hắc, nguyên tác 20 trang word, chữ nhỏ như con kiến -.-)

7 thoughts on “[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – Văn án

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s