[Ngắn] Tuần san《F giới 》- Kì 2

Geace | Yingie

Khẩu hiệu của chúng tôi: “Mỗi tuần mộtF giới , cuộc sống khoái nhạc vô hạn!”

Đề tài kì này là — CP!!! Kì này là bối cảnh Internet, nhìn một vòng trên Internet xem nói chuyện CP là khái niệm gì ~

 

Chúng mình cũng đến nói chuyện CP đi

 5677583620110917191059075

Ngày 19 tháng 1 năm 2011, group thảo luận QQ với chủ đề “Chúng mình cũng đến nói chuyện couple đi”, có một bạn trẻ làm chủ topic gọi là Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ, cùng với 6 tổ viên thủ hạ bắt đầu thảo luận.

 

Linh Hồn Tịch Liêu 17:05:14

Cả nhà!!! Cả nhà có ở đây hay không!!! Đập bàn.

 

Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu 17:06:56

Tố a Tố a, chủ topic có đây hay không!!! Loa.

 

Tình Yêu Của Thiên Sứ 17:07:48

Theo tin tức mật nói, chủ topic trên đường đi Hải Nam bị cướp sắc ~ Cho nên mới không tới!!!

 

Thương Khấm Hỏa Qua 17:08:37

Bốc hơi rồi à!!! Chủ topic người gặp người yêu của tôi ~~~ Lệ ròng ròng.

 

Yêu Không Đợi Chờ 17:08:54

Là giả phải không… Chị ấy chắc là đến ngay đây 0.0

 

Vdf vbvc bn 17:09:32

Chị… Chị sao mà biết được???? Giật mình.

 

Linh Hồn Tịch Liêu 17:10:09

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Tố….

 

Tình Yêu Của Thiên Sứ 17:10:12

Là sức mạnh vô địch trong truyền thuyết!!!

 

Thương Khấm Hỏa Qua 17:10:39

Khó khăn trong khó khăn

 

Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu 17:10:42

JQ!!! Nhấn mạnh, in đậm.

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:11:13

Chơi vui nha ~ Tôi cũng đến nghe nha ~

 

Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu 17:11:12

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!

 

Tình Yêu Của Thiên Sứ 17:11:37

Chủ topic đại nhân xuất hiện!!! Đây không phải là nằm mơ!!! Đây không phải!!!

 

Yêu Không Đợi Chờ 17:11:46

Chuyện này không liên quan đến em….. Bay bay.

 

Thương Khấm Hỏa Qua 17:12:02

A a a ! Tiểu Yêu, em là phản đồ!!!

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:12:16

Quên đi, quên đi ~ Hôm nay cứ tha cho các cưng trước ~ Tạ ơn đi ~

 

【 Bởi vì trường hợp lúc này hơi hỗn loạn, tổ biên tập cấm cho vào, dù sao cũng chỉ có một câu: “Cảm tạ cửu thiên tuế!!!”

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:20:08

Các cưng cũng đều nhìn thấy đề tài hôm nay ~ Nói thử cảm nghĩ của các cưng đi ~ Bé trai Tiểu V đầu tiên ~

 

Vdf vbvc bn 17:21:00

Làm con tôm!!! Tôi là con trai!!!

Thực ra tôi thích tra công tiện thụ Thẹn thùng.

 

Linh Hồn Tịch Liêu 17:21:59

A a a!!! Tiểu V, cưng là con trai!!! Bọn chị thế mà lại không biết!!!

 

Thương Khấm Hỏa Qua 17:22:36

Cho nên cưng ấy là tiện thụ a… Tôi muốn tìm tra công ngược cưng ấy!!! Cộng thêm yêu là yêu đến chết!!!

 

Vdf vbvc bn 17:22:57

= =||| Hãn ~

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:23:01

Cút sang một bên đi ~ Tiếp theo ~

 

Linh Hồn Tịch Liêu 17:23:11

Ngạo kiều nữ vương thụ vs Si tình trung khuyển công ~ a a a manh a a a!!!

 

Tình Yêu Của Thiên Sứ 17:23:30

Đúng vậy đúng vậy!!! Manh chết đi được a a a!!!

Nhưng mà ngạo kiều biệt nữu thụ với phúc hắc công đáng yêu nhất ~~~

 

Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu 17:23:59

Cái gì á ~ Rõ ràng phúc hắc dụ thụ với cường công đáng yêu hơn!!!

Các cậu có thẩm mỹ quan không đấy!!!

 

Thương Khấm Hỏa Qua 17:24:16

Cậu cũng nói linh tinh!!! Bây giờ ngực phẳng tiểu nương thụ với hoàn mỹ bá đạo công mới là vương đạo!!!

 

Yêu Không Đợi Chờ 17:24:57

Lúc này, ngay cả em cũng muốn nói…

Khổng tước tự kỷ thụ & Lạnh lùng mặt than công là thiên đạo!!!

 

【 Lúc này bởi vì hình ảnh quá mức đẫm máu… Bị tổng biên tập ngừng viết…

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:35:29

Theo tôi thấy…

Chỉ có tự X tự O là vũ trụ đạo ~

Những cái khác đều chỉ cống rãnh đạo ~

 

Yêu Không Đợi Chờ 17:36:58

Cửu thiên tuế… Chị không phải là nói…

BL là vũ trụ đạo;

LGBT là vương đạo;

GL là phi đạo;

BG/GB là cống rãnh đạo;

Cửu thiên tuế, chị là vô gian đạo sao…

Vì sao…

 

Phá Hồng Trần Khán Thanh Nhứ 17:37:42

Ách… Tôi đi trước…

 

Lưu lại một đống — “XX”……

 

—— Trên đây là do phóng viên đặc biệt của F giới Tiểu G đưa tin.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s