YoonJae – Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm

Đời người mấy lần mười năm để được bên nhau?

6a4891a2gw1ealnsb6whrg20dw046169

Cảm ơn cậu đã nắm lấy tay tớ giữa biến người mênh mông.

Cảm ơn cậu đã bao dung cho sự ngông cuồng của tớ.

Cảm ơn cậu đã hôn nhẹ lên đôi mắt tớ trong dòng lưu chuyển của thế gian.

Cảm ơn cậu đã dịu dàng che chở tớ suốt nửa đời phong ba…

One thought on “YoonJae – Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm

  1. Cảm ơn hai anh đã làm người bố người mẹ thật chu đáo, ân cần và dịu dàng của 3 đứa nhỏ kia.

    Cảm ơn hai anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu đẹp.

    Cảm ơn hai anh đã cùng 3 đứa nhỏ kia bước vào cuộc đời em.

    Và cảm ơn Ying đã luôn tin và yêu vào những con người này.

    P/s: Tớ hóng Có gan em đừng chạy :”>

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s