♂ [Ngắn] Chu Ngọc

Chu Ngọc

(周玉)

1 (1)

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: aaaa5

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, đáng yêu, ấm áp, hài

Chuyển ngữ: Yingie

_____

Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11

Tiểu phiên ngoại 1 – Cố ảnh tự liên

Tiêu phiên ngoại 2 – Chu Ngọc thích ăn cái gì?

Tiểu phiên ngoại 3 – Lễ Trung thu

Tiểu phiên ngoại 4 – Thú ngữ kí

Hoàn

10 thoughts on “♂ [Ngắn] Chu Ngọc

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

  3. Pingback: danh sách Danmei | Tiểu Hòa

  4. Pingback: Chu Ngọc | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  5. Pingback: ✿ LIST ĐAM MỸ / FANFICTIONS … ✿ | ♥ Ru Junior ♥

  6. Pingback: Chu Ngọc | Tổng hợp đam mỹ

  7. Giờ là hai năm. Làm ơn đi, làm ơn đi uhuhu
    Thật sự bộ này rất hay mà, tại sao lại bỏ, tại sao?!!! Dạng nhân vật như Chu Ngọc hiếm lắm đó, cả cái tên cũng hay nữa, đặc biệt từ cái tên rồi. Làm tiếp đi, làm tiếp đi pls!

  8. Pingback: Chu Ngọc - Trường Lạc trấn

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s