♂ [Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh

Ông chủ vs Lưu manh

(老板VS流氓)

medish

Tác giả: Bạch Sắc Lân Phiến

Thể loại: Ngắn, hiện đại, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã.

Chuyển ngữ: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

per13

Văn án

________

 Mục lục

1 ~ 3 Lưu manh thụ là trai tân.

4 ~ 6 Lưu manh thụ vẫn còn zin.

7 ~ 9 Lưu manh thụ muốn thoát khỏi kiếp trai tân.

10 ~ 13 Lưu manh thụ mất zin rồi.

14 ~ 16 Lưu manh thụ thoát khỏi kiếp trai tân tạc mao.

17 ~ 19 Ông chủ công ngày nào cũng ngược hắn.

20 ~ 23 Ông chủ công mỗi ngày bắt hắn H.

24 ~ 27 Lưu manh thụ cùng với ông chủ công những năm tháng đó.

28 ~ 32 Những chuyện đó của lưu manh thụ với ông chủ công.

33 ~ 39 Bọn họ ở bên nhau rồi! Cảm ơn!

 Hoàn

17 thoughts on “♂ [Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh

  1. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

  2. Pingback: O – P – Q – R | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

  4. Pingback: danh sách Danmei | Tiểu Hòa

  5. Pingback: ✿ LIST ĐAM MỸ / FANFICTIONS … ✿ | ♥ Ru Junior ♥

  6. Pingback: Ông Chủ Vs Lưu Manh | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  7. = = [……] cả cái này – cũng công khai chờ đợi

    P/s: dạo này tự cảm thấy này càng vô lại O(∩_∩)O thiệt đau lòng mà O(∩_∩)O

  8. Pingback: [Tổng Hợp] Đam mỹ Thanh mai trúc mã | Magic Bean

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s