One thought on “♂ Hiện đại

  1. mình muốn nói là cái theme này gây khó khăn nghiêm trọng cho mình khi muốn click vào 1 truyện nào đó để xem mục lục vì chuột vừa di chuyển từ trên tiêu đề này xuống tiêu đề kia thì đã biến mất tiêu rồi, thẳng thắn là chưa bao giờ mình click được vào cái gì cả, bực mình cực kì luôn, rất mong ngóng bạn đổi cái theme này đi :(

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s