♂ Nhạc

5b32fe453becef9fb3b7dc83

Dịch: Yingie

______

Cạn ly (干杯) – May Day (五月天)

✿ Một ngàn năm sau (一千年以后) – JJ Lin (林俊杰)

Lương Sơn Bá cùng Juliet (梁山伯与茱丽叶)  Trác Văn Huyên & Tào Cách (卓文萱 & 曹格)

✿ Một người nhớ một người (一个人想着一个人)Tăng Bái Từ (曾沛慈)

✿ Khi anh hát lên khúc ca này (当我唱起这首歌) – Tiểu Tiện & Tinh Đệ (小賤 & 星弟)

Ai (谁) – Bella. Dụ Đầu (Bella.芋头)

✿ Bức ảnh cũ (旧照片)Bella. Dụ Đầu (Bella.芋头)

At least i still have you (至少还有你) Sandy Lam (林忆莲)

Thư gửi Shim Changmin (给沈昌珉的一封信)Bella. Dụ Đầu (Bella.芋头)

Thank UDally

✿ Yêu lâu sẽ hiểu lòng nhau (爱久见人心)Lương Tịnh Như (梁靜茹)

✿ Nỗi đau biết thở (会呼吸的痛)Lương Tịnh Như (梁靜茹)

✿ Love StoryNamie Amuro (安室奈美恵)

 

4 thoughts on “♂ Nhạc

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s