♂ W

5318d41b24026cbca68669fc

Con đường các anh đã chọn, em sẽ đi cùng các anh. Nhưng các anh phải trở về, để trả lại tất cả những giọt nước mắt em đã rơi vì các anh.

.

Em không thể yêu anh cả cuộc đời, điều đó là chắc chắn, nhưng em sẽ dành hết những năm tháng tuổi trẻ này, để yêu anh. Trong tương lai, em sẽ có một cuộc sống cho riêng mình, khi đó, các anh sẽ không phải ưu tiên hàng đầu của em nữa… Em không biết ngày đó bao giờ sẽ đến, nhưng sự thật rằng mãi mãi cũng có giới hạn của nó.

.

Em sẽ yêu các anh mãi mãi, trong giới hạn “mãi mãi” của riêng em.

.

ALWAYS KEEP THE FAITH

______

13387423712122003975

______

Dịch: Yingie

_____

[Fanacc] Always Keep The Faith

[Fanacc] Em không phải một phần quá khứ nơi anh

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s